Bara eget foder

Korna äter bara foder från eget bete. På sommaren går de på våra strandängar runt sjöarna och betar gräs och örter. Vintertid får de ensilage från markerna runt Vansjö och Nordsjö. Dels betyder det att vi vet vad de äter men samtidigt blir det en begränsning i hur många kor vi kan ta ansvar för och det blir ingen massproduktion.

Mycket mjölk till kalvarna

Våra kor är av rasen Simmental/ Hereford, som både ger mycket mjölk och bra kött. Det gör att kalven kan dia länge och får gå kvar hos kon tills den avvänjs naturligt vid 10 månaders ålder, vilket ger ett mycket fint kött. De är lugna, trevliga djur som är väldigt nyfikna på livet omkring dem.

Lokala slakterier

Vi jobbar enbart med lokala slakterier. Både Faringe slakteri i Huddunge och Sörby slakteri i Heby ligger inom en mil från gården. Vi transporterar själva djuren direkt till slakteriet för att skapa trygghet och att djuren får en så stressfri miljö som möjligt och undvika onödig väntan. Vid slakt ingår alltid veterinärbesiktning.